Platby v MŠ

Úplata za předškolní vzdělávání – školné

  • 600,-Kč/měsíc (červenec+srpen 300,-kč/měsíc)
  • hradí bezhotovostně na účet 35-4031170297/0100
  • měsíčně nejpozději k 15. dni příslušného měsíce
  • variabilní symbol je číslo strávníka, které používáte v systému strava.cz + do poznámek uvést celé jméno dítěte.
  • specifický symbol 0792

Do poznámky zákonní zástupci uvedou jméno a příjmení dítěte.

Školné se platí měsíčně, jednorázově či na celý školní rok.

Stravné

Číslo stravovacího účtu školní výdejny:

  • číslo účtu – 8030511/0100
  • variabilní symbol = číslo strávníka, které používáte v systému strava.cz + do poznámek uvést celé jméno dítěte.

Odhlašování stravy se provádí den předem do 10:00 hod. telefonicky ve školní výdejně (495 263 407) nebo přes internetové rozhranní www.strava.cz. Oběd si můžete vyzvednout za DOTOVANOU cenu pouze první den nemoci, jinak se vám započítá plná (nedotovaná) cena, to je cena potravin + veškeré provozní náklady (viz. Řád školní výdejny).

Z tohoto důvodu si stravu odhlašujte včas!!

Vážení rodiče,

přijměte touto formou informace o provozu naší školní výdejny.

Celý systém stravování má formu bezhotovostního platebního styku. Stravné se platí zálohově na měsíc dopředu. To znamená, aby platba přišla nejdéle do 28 předcházejícího měsíce.

Cena obědů

Cena obědů: děti 3-6 let

Celodenní strava: 
přesnídávka11,00Kč
oběd23,00Kč
svačina9,00Kč
celkem:43,00Kč
Bez odpol. svačiny: 
přesnídávka11,00Kč
oběd23,00Kč
celkem:34,00Kč

Cena obědů:  děti nad 6 let:

Celodenní strava: 
přesnídávka12,00Kč
oběd25,00Kč
svačina10,00Kč
celkem:47,00Kč
Bez odpol. svačiny: 
přesnídávka12,00Kč
oběd25,00Kč
celkem:37,00Kč

Jak se zařídit, abych neměl se stravováním problémy?

Nejjednodušší způsob je zadat trvalý příkaz na období 10 měsíců s první platbou v srpnu a poslední v květnu. Na celodenní stravování pro děti 3-6 let je třeba záloha ve výši přibližně 860,- Kč. Pro děti nad 6 let je zapotřebí záloha ve výši přibližně 940,- Kč.

Pokud nejste majitelem peněžního účtu a přesto nechcete mít starosti, můžete složit celou platbu jednorázově v  srpnu. To znamená 8 600,- Kč, nebo 9 400,-Kč.

Ani v jednom případě se Vám pak nemůže stát, že vaše dítě nedostane oběd z důvodu nezaplacení dostatečné zálohy.

Jestli-že jste nezvolili ani jeden z uvedených způsobů platby, vždy počítejte s tím, že převod z účtu na účet mezi peněžními ústavy a stravovacím účtem trvá 3-5 dníV případě nedostatku finančních prostředků na účtu strávníka se oběd automaticky odhlásí.

Vždy k prvnímu dni daného měsíce systém automaticky přihlásí jídlo na celý měsíc!!! Pokud není na kontě dostatek finančních prostředků na celý měsíc, vykáže systém záporný stav konta!

Pokud máte záporný stav na kontě, nezjistíte, do kterého dne v daném měsíci máte stravu přihlášenou. V den skutečného vyčerpání finančních prostředků se jídlo již nepřihlásí, i když se v systému jeví jako přihlášené!

Prosíme rodiče, aby důsledně kontrolovali přihlášené i odhlášené jídlo a stav konta. Především v době školních prázdnin dochází k problémům, které mohou pro vás znamenat zbytečnou významnou finanční ztrátu. Viz. Přihlášené jídlo v době nepřítomnosti dítěte v MŠ.