Co sbíráme

1. Sběr víček od PET lahví

Víčka vybíráme 1x za 2 měsíce, sběry jsou označené ve školním kalendáři. Víčka od nás odkupuje hradecká firma Kartáče Souček, která je recykluje a vyrábí z nich kartáče. Z peněz, které získáme za víčka, podporujeme vzdělávání indického chlapce Rohanna Sidhi. Jedná se o projekt Adopce na dálku, který organizuje hradecká diecéze.

Ve sběru víček probíhá soutěž mezi třídami a první 3 místa jsou odměněna ekobody.

2. Sběr papíru

Papír sbíráme 1x za 2 měsíce. Sběry jsou označené ve školním kalendáři. Sbírá se novinový i kartonový papír. Peníze, které utržíme za papír, investujeme na mimoškolní aktivity žáků, odměny pro žáky do soutěží a odměny pro vítězné třídy a jednotlivce.

3. Sběr vybitých baterií, vysloužilého elektroodpadu a prázdných náplní do tiskárny

Tento sběr probíhá v rámci projektu Recyklohraní. Baterie, elektroodpad nebo náplně do tiskáren mohou žáci do školy nosit kdykoliv. Po naplnění nádob nebo sebrání většího množství spotřebičů škola objedná odvoz u firmy Asekol, která odpad ekologicky zlikviduje. Škola následně dostává body, za které můžeme vybrat nové pomůcky do školy nebo odměny, které využíváme na akce pro žáky.

Jedna naplněná třídní krabice na baterky = 1 ekobod

4. Sběr hliníku

Nově sbíráme také hliník, který po sebrání většího množství odvážíme do sběrny a s penězi nakládáme stejně jako u papíru. Hliník mohou žáci přinést kdykoli a dát do sběrné nádoby v družině – knihovně.