Školní Ekoparlament

Základní ustanovení

 1. Prostřednictvím školního parlamentu se mohou žáci vyslovovat k otázkám a chodu školy. Mohou vznášet dotazy, připomínky a přicházet s vlastními náměty na zlepšení práce školy, prostředí a podobně.
 2. Každá třída od 5. do 9. ročníku si zvolí své dva zástupce, kteří se budou pravidelně účastnit zasedání školního parlamentu.
 • Pokud se z vážného důvodu nebude moci některý z členů dostavit, určí za sebe náhradníka, který jej zastoupí.
 • Zvolení zástupci mají za povinnost podrobně informovat svoje spolužáky o obsahu jednání a rozhodnutích, ke kterým parlament dospěl.
 • Všichni zvolení zástupci mají právo volit (1 člen = 1 hlas)
 1. Školní parlament se schází jednou za měsíc (v případě potřeby i vícekrát)
 2. Se školním parlamentem bude dle potřeb spolupracovat vedení školy i celý učitelský sbor.
 3. Členové parlamentu si zvolí tajnou volbou předsedu, místopředsedu, zapisovatele a mluvčího.
 4. Zasedání parlamentu jsou veřejná. Jako host se jich může zúčastnit jakýkoliv žák, učitel, nebo rodič. Hosté mohou vyjádřit svůj názor v diskuzi, ale nemají právo volit.
 5. Pro schválení jakéhokoliv návrhu musí být pro nadpoloviční většina hlasů.
 6. Schůzi vede předseda, který určuje pořadí projednávání jednotlivých příspěvků.
 7. Funkční období trvá jeden školní rok.
 8. Jestliže jsou shledány závažné nedostatky v práci člena parlamentu, může být ostatními členy parlamentu odvolán.
 • V případě odvolání člena parlamentu proběhne doplňková volba na uvolněné místo.
 1. Rozhodnutí školního parlamentu jsou pro všechny žáky závazná.
 2. Školní parlament nemůže zasahovat do záležitostí, jejichž rozhodování a posuzování patří do pravomocí ředitele školy. Rozhodnutí ředitele a vedení školy bude parlament respektovat.
 3. V případě, že práce školního parlamentu bude pouze formální, může ředitel školy jeho činnost kdykoliv ukončit.

Členové

TŘÍDAJMÉNO
3.ASofie Koubová
 Gabriela Peterová
3.BSofie Štěpánová
 Lukáš Pajskr
4.ADaniela Antošová
 Štěpán Hlávko
4.BMarkéta Karenová
 Adam Žďárek
4.CAntonie Bohdanecká
 Jan Vávra
5.AAnna Bartošová
 Alena Čukanová
5.BViktorie Hlavatá
 Kateřina Prokopová
6.AAnežka Drahá
 Bety Nováková
6.BJohanka Pišlová
 Klára Čermáková 
7.AViky Sehnoutková
7.BHonza Marek
 Kristýna Kalenská
8.ANatálka Sokolovská
 Lucie Svitáková
8.BMarie Sehnoutková
 Anna Moravcová
9.AMíša Kubátová
 Kája Hlavatá
9.BDavid Přibyl
 Štěpán Veselský
  
 Petr Lehký, ředitel školy
 Aleš Hladík
 Eva Kottová