Roční plány činnosti

Roční plán programu Ekoškola na školní rok 2019/2020

V letošním školním roce pokračujeme v realizaci naplánovaných činností (najdete v záložce Plán činnosti) v tématech: Odpady, Prostředí školy, Jídlo. V dalších tématech Ekoškoly – Energie, Voda udržujeme stav, průběžně spolu s panem školníkem kontrolujeme spotřebu, umístění cedulí nabádajících k úsporám apod.

V letošním školním roce nás také čeká obhajoba titulu Ekoškola. Tak prosím všichni držte palce, ať se Ekoparlamentu zadaří!!

Září – Pravidla fungování Ekoparlamentu, nábor a zapojení nových členů Ekoparlamentu

Říjen – Výstava domácích mazlíčků, příprava Dne Ekoškol

Listopad – Den Ekoškol – letos připravovaný právě k tématům Jídlo, Odpady a Prostředí školy

Prosinec – Vánoční výstava

Leden, únor – Plán činnosti – realizace, monitorování, vyhodnocování

Březen, duben – příprava k auditu, audit

Květen, červen – Obrázková zahrada

Roční plán programu Ekoškola na školní rok 2018/2019

V letošním školním roce se budeme zabývat hlavně těmito 3 tématy:

  1. Odpady – stále se nám zdá, že nám úplně nejde důsledné třídění odpadů, vytváříme mnoho odpadu a také ho neustále trousíme v okolí školy. Na tom se budeme snažit zapracovat.
  2. Prostředí školy – zde je stále co zlepšovat. Díky kůrovcové kalamitě byl vykácen kus lesíka, musíme vyřešit, co s tím.
  3. Jídlo – nové velmi žhavé a aktuální téma

Září – Pravidla fungování Ekoparlamentu, nábor a zapojení nových členů Ekoparlamentu

Říjen – Výstava domácích mazlíčků, příprava Dne Ekoškol

Listopad – Den Ekoškol, Analýza tématu Jídlo, srovnávací analýza tématu Odpady a Prostředí školy

Prosinec – Vánoční výstava, Analýza – dokončení

Leden, únor – Analýza – dokončení, vyhodnocení

Březen, duben – tvorba Plánu činnosti (Odpady, Prostředí školy, Jídlo)

Květen, červen – Obrázková zahrada, počátek realizace Plánu