Obecné informace MŠ Holubova

Provozní doba: 6:30-16:30hod.

Název školního vzdělávacího programu: Tisíc barev světa máme, společně je prozkoumáme.

Motto: „Řekni mi a zapomenu, ukaž mi a budu si pamatovat, nech mě udělat a porozumím“

V MŠ jsou vytvořeny dvě spíše heterogenní oddělení. Jsme malým zařízením a naším cílem je vytvářet přátelskou – rodinnou atmosféru. Děláme vše pro to, aby byla naše MŠ co nejvíce otevřená, přístupná a mohla se stát plnohodnotným partnerem pro rodiny dětí navštěvující toto zařízení. Vytváříme dětem laskavé a útulné prostředí s funkčními pravidly, upevňujícími pocit jistoty a bezpečí. Vedeme Vaše děti k samostatnosti, k touze hledat aktivně řešení s kamarádem a nespoléhat pouze na dospělého. Při vzdělávání dětí se snažíme maximálně využívat tzv. zážitkové pedagogiky, která dětem zajistí trvalejší a pevnější uchování získaných znalostí a dovedností. Preferovanými oblastmi při zařazování činností do denního programu jsou: rozvoj kladného vztahu k přírodě – ochrana přírody (vychází z tradice školy, pod kterou MŠ patří – poznávání fauny i flory s využitím naučných stezek), rozvoj pohybových dovedností, a poznávání světa prostřednictvím pokusů (věda hrou – pokusy s vodou, hrátky se světlem apod.).

Interiér MŠ

Třídy a herny jsou vybaveny moderním dětským nábytkem a audiovizuální technikou (interaktivní monitory, notebooky, CD přehrávače). Ve třídách jsou skříňky rozmístěny tak, aby vznikly pracovní koutky tzv. centra aktivit. V těchto centrech jsou tematicky rozmístěny hračky, stavebnice a veškerý didaktický materiál. Třídy jsou od herny opticky odděleny řadou nízkých ukládacích skříněk. Naprostou většinu hraček, výtvarný materiál či další doplňky mají děti uloženy na dosah a mohou si je samostatně brát. Podrobný popis vybavení naleznete v ŠVP.

V každé třídě chováme nějakého živého „mazlíčka“. Ve třídě Hvězdičky se děti starají o křečka Felixe a v třídě Marťánci se děti starají o agamu Kristýnu. Kristýnu (agamu vousatou) mohou děti sledovat z domu přes web kameru.

Schránka důvěry

V chodbě MŠ je umístěna „Schránka důvěry“, kam mohou rodiče, zákonní zástupci či kdokoli vhodit svoje přání, připomínky či výtky nejen k provozu MŠ.

Exteriér MŠ

Venkovní prostředí mateřské školy je rozděleno na část herní a na část vzdělávací.

Herní část zahrady obsahuje herní prvky kolotoč, houpadla, hrazdu, dvě pískoviště, houpací hnízdo, klouzačku, lezeckou stěnu, herní vláček, křídové tabule. V letních měsících se děti mohou zchladit mlhovištěm a osvěžit čistou vodou z pítka. Před sluníčkem se mohou schovat pod krytou pergolou. 

Vzdělávací část obsahuje ekozahradu, výukovou stěnu lesní zvířata, výukové centrum hydro-meteorologie a naučnou stezku dřevin a lesních živočichů. Ekozahrada dává dětem možnost vzdělávat se všemi smysly. Děti si zde pěstují zeleninu či mohou přivonět k nějrůznějším květinám a bylinkám v bylinkové spirále. Součástí Ekozahrady je i želví výběh. Želvák Emil Holub je u dětí nejoblíbenější především v letních měsících. Interaktivní výuková stěna – lesní biotop, umístěna ve školním lesíku, zakrývající el.rozvodnu, seznamuje děti s živočichy a jejich hlasy obývající lesní prostředí. Centrum výuky hydrometeorologie děti aktivně seznamuje s vlastnostmi vody ve venkovní vodní kaskádě či koloběhu vody v přírodě s využitím výukových tabulí. Naučná stezka dřevin a lesních živočichů děti seznamuje s nejrůznějšími druhy stromů s využitím nejen výukových tabulí (viz. zapojení do projektů). Podrobný popis vybavení naleznete také v ŠVP.