Obecné informace MŠ Štefcova

Provozní doba: 6:30-16:30hod.

Mateřská škola pracuje s prvky pedagogického systému Marie Montessori. 

Pracujeme podle vytvořeného školního vzdělávacího programu, který je zpracován na základě Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. V programu je pedagogický systém Marie Montessori doporučován jako jedna z alternativních metod výchovy a vzdělávání v mateřských školách. Naplňujeme princip individualizované výuky a podporujeme pluralitní systém vzdělávání.

Děti při činnosti se speciálním didaktickým materiálem poznávají všemi smysly svět, který je obklopuje. Každé dítě bereme jako osobnost, která má své zájmy, své tempo a svůj čas na vstřebávání nových poznatků a právě alternativní směr Marie Montessori individuální zvláštnosti dětí zcela respektuje.

V MŠ jsou vytvořena dvě věkově smíšená oddělení a tím dochází k účinné spolupráci různých věkových skupin dětí.

Interiér MŠ

Třídy a herny jsou vybaveny moderním dětským nábytkem a audiovizuální technikou (interaktivní monitory, notebooky, CD přehrávače). Ve třídách jsou skříňky rozmístěny tak, aby vznikly pracovní koutky tzv. centra aktivit. V těchto centrech jsou tematicky rozmístěny stavebnice a veškerý didaktický materiál. Všechny pomůcky a doplňky mají děti uloženy na dosah a mohou si je samostatně brát. Podrobný popis vybavení naleznete v ŠVP.

V obou třídách se děti starají o akvárium. Ve žluté třídě ještě o andulku.

Exteriér MŠ

Venkovní prostředí mateřské školy je rozděleno na část vzdělávací (před vchodem) a část herní (za budouvou).

Herní část zahrady obsahuje dvě pískoviště, labyrint z živých tůjí, hermí domeček, průlezky, kopec. V letních měsících se děti mohou zchladit mlhovištěm a osvěžit čistou vodou z pítka. Před sluníčkem se mohou schovat pod krytou pergolou. 

Vzdělávací část obsahuje ekozahradu. Ekozahrada dává dětem možnost vzdělávat se všemi smysly. Děti si zde pěstují zeleninu či mohou přivonět k nejrůznějším květinám a bylinkám v bylinkové spirále. Součástí jsou i betonové nášlapy v dekoru dřevěné kulatiny v řezu.