Historie nejsou jen data


Podvečer 16. listopadového dne patřil na ZŠ Úprkova historii, ale ne takové, kterou znají žáci z hodin. Pod vedením paní učitelky Boučkové a paní učitelky Tomášové, kterým pomáhali páni učitelé Nedbal a Varhaník, si žáci 6., 7. a 9. tříd vyzkoušeli paleografii, sfragistiku a také se vrhli do výroby vlastních štítů a brnění. Půldruhé hodiny si tak ukazovali, že ne vždy musí být dějepis založen na datech a událostech, ale že se jedná o komplexní vědu, která v sobě ukrývá mnoho dílčích skutečností, na které ale v rámci výuky nezbývá čas.