Organizace školního roku 2022/2023


Vážení rodiče,

čeká nás nestandardní školní rok. Po několikaletém snažení budeme realizovat nástavbu nad výukovým pavilonem. Stavební práce jsou plánované na 10 měsíců. Po jejich skončení vzniknou moderně vybavené odborné učebny chemie, fyziky, biologie a přibude i nová počítačová učebna. Současně budeme mít prostor pro zázemí zmíněných odborných učeben a získáme místo pro nové kabinety učitelů a asistenty pedagoga. Na přistavěném patře je plánovaná zelená střecha a venkovní učebna pro žáky. Voda ze střechy se bude jímat do nádrže a následně používat jako užitková. Zároveň projde renovací i školní hřiště a stávající pavilon.

Čeká nás tedy rok určitého nepohodlí. Jsme však přesvědčeni, že společnými silami všechno zvládneme a vrátíme se do krásné a moderní Úprkovky.

Organizace školního roku 2022/2023

1. – 4. třídy zůstanou v budově ZŠ Úprkova. K výuce budou využívat i třídy školní družiny.

5. – 9. třídy se přestěhují do ZŠ Lipky (do části staré budovy navrhované architektem Josefem Gočárem).

BLIŽŠÍ INFORMACE NALEZNETE V BAKALÁŘÍCH (jakmile to bude možné).