Projektový den Jan Amos Komenský


,,Verba docent, exempla trahunt, slova učí, příklady táhnou.“

Při výběru projektového dne jsme měli vcelku jednoduchý úkol. Není nikdo povolanější, kdo by toto vzdělávací přísloví naplňoval více. Během jednoho dne se naši žáci mohli seznámit s osobností Jana Amose Komenského, velikána české vzdělanosti, s jeho životem i odkazem, který tu zanechal. V rámci šesti vyučovacích hodin si prošli labyrintem života, jazykovou zkouškou i matematickými nástrahami spojenými s Komenského tvorbou. Podívejte, jak celý den probíhal.

Autor textu: Mgr. Hladík Aleš