Rekonstrukce pavilonu ZŠ Úprkova


Vážení rodiče,

s největší pravděpodobností dojde od září 2022 k přestavbě pavilonu 2. stupně ZŠ Úprkova. Výuka žáků budoucích 5. – 9. tříd bude probíhat v bývalé Základní škole Lipky (vedle Gymnázia J. K. Tyla).

Z tohoto důvodu bude konec školního roku 2021/2022 probíhat následovně:

Vysvědčení vydáme v pondělí 27.6.2022. Tento den bude výuka probíhat bez odpoledního vyučování, ŠD bude fungovat v plném rozsahu.

Od úterý 28.6.2022 budou mít všichni žáci ředitelské volno. Školní jídelna nevaří, ŠD ani školní klub nebudou v provozu.

Školní rok 2022/2023 v ZŠ Lipky:

  • Doprava:

Každé ráno v 7.30 bude za školou v ulici Zámostí přistaven autobus, kterým se žáci dopraví na Ulrichovo náměstí. Po skončení vyučování se žáci dopravují individuálně.

  • Stravování:

Žáci 5. tříd – jídelna ZŠ Gočárova

Žáci 6. – 7. tříd – jídelna pro seniory v ulici Šafaříkova

Žáci 8. – 9. tříd – jídelna Gymnázia J. K. Tyla.

Žáci budoucích 1. – 4. tříd zůstávají na ZŠ Úprkova.

Školní klub pro žáky 4. – 5. tříd v roce 2022/2023 nebude z důvodu ukončení dotačního programu MPSV fungovat. Podle počtu přihlášených žáků z 1. – 3. tříd do školní družiny, budou případná volná místa nabídnuta žákům 4. tříd.

Pevně věříme, že příští školní rok společně zvládneme.

Děkujeme za pochopení.

Vedení školy