ŠD 5 Karnevalové masky


Tématem dne byla „Výroba maškarních masek“, což se stalo příležitostí pro děti projevit svou kreativitu a představivost. Každá maska je dokladem nejen dětské fantazie, ale také pečlivé práce a odhodlání.

Děti se pustily do tvorby jedinečných masek, které oživily širokou škálu postav nebo zvířátek– od statečných superhrdinů, zvířát až  po tajemné fantazijní bytosti. S použitím pastelových barev každé dítě vytvořilo masku dle vlastní fantazie.

Některé z těchto uměleckých děl nyní zdobí naši nastěnku a dodávají škole pestrou paletu barev a radosti. Další masky si děti vzaly domů, aby mohly sdílet svou radost a kreativitu s rodinou.

Tato aktivita nejen podporovala rozvoj jemné motoriky a kreativního myšlení, ale také podtrhla význam spolupráce a vzájemného povzbuzování v našem kamarádském kolektivu.

Spolu s dětmi se těším s hotovými maskami na únorový maškarní karneval.

Vychovatel: Johan Jirka