Školní družina 1. a 2. září


Školní družina funguje 1. a 2. září následovně:

ve čtvrtek 1. září 6:00 – 12:00

v pátek 2. září funguje celý den (6:00 – 17:00)