The Duke of Edinburgh’s award – Cena vévody z Edinburghu


Jako žáci 9. třídy se tento rok budeme účastnit ceny vévody z Edingburghu (DofE). Jedná se o cenu udělovanou britskou královskou rodinou za plnění svých předsevzetí. Cena má tři úrovně: bronzovou (od 14 let, na 6 měsíců), stříbrnou (od 15 let, na 6-12 měsíců) a zlatou (od 16 let, na 12-18 měsíců). My se zatím účastníme bronzové.

Každý si vybereme tři věci, kterými se budeme v příštích měsících zabývat – zdokonalení vybrané dovednosti, pohybovou aktivitu a dobrovolnou činnost. Každé z nich se pak budeme věnovat 1 hodinu týdně, dohromady tedy 3 hodiny týdně. Celkově musíme nasbírat 13h strávených danou aktivitou. Jedna z aktivit bude ta “hlavní” a ta nám zabere trochu déle a to 26h. Na kratších aktivitách strávíme cca 3 měsíce, na té delší asi půl roku.

Po dosáhnutí těchto cílů se pojede na expedici. Expedice má vždy nějaký účel např. sběr rostlin nebo mapování krajiny, ten si může každá skupina vybrat sama. Po dovršení expedice dostane každý, kdo se účastnil, mezinárodně uznávaný certifikát, který se nám může hodit i k přijímacím zkouškám.

Anna Bartošová, 9.A