Výsledky voleb do Školské rady


Výsledky voleb do Školské rady za pedagogické pracovníky a zákonné zástupce žáků.

Volební období nově zvolených členů jsou školní roky 2024/2025 – 2026/2027.