Environmentální vzdělávání pedagogů

20. – 24. 9. 2010

Ve dnech 20. – 24. 9. 2010 se žáci osmých ročníků zúčastnili pobytu na středisku ekologické výchovy SEVER v Horním Maršově.

Při pobytu nazvaném „Týden pro udržitelný život“ absolvovali několik různých programů. První z nich byl zaměřen na kooperativní činnosti a týmové aktivity. Kromě těla bylo třeba zapojit i týmového ducha a využít nonverbální komunikaci. V problematice komunikace jsme pokračovali i večer, kdy jsme se seznámili s různými kulturami a zkusili jsme si, co znamená nevědět nic o druhých. O mylné interpretace tedy nebyla nouze.

Druhý den byl celý věnován živočichům. Dopoledne se všichni proměnili ve členy rybářských společností. Tak dlouho jsme vysílali lodě na moře, až nebylo co lovit. Na závěr aktivity jsme vymýšleli různé způsoby, jak takovému konci zabránit. Odpoledne jsme vyrazili k Lysečinskému potoku. Všechny výzkumné týmy objevily nejrůznější bezobratlé. Zjistili jsme, že se nám podařilo ulovit a určit i poměrně vzácné druhy. Pak jsme se přesunuli k řece Úpě, kde především kluci tak zdatně bojovali s proudem, až se vykoupali. Po večeři jsme odlétli na jeden vzdálený ostrov, kde jsme se potkali s podivným živočichem. Podle jeho popisu jsme ho zkusili namalovat. I když se naše kresby někdy dost lišily, na konec jsme poznali jednoho z vyhynulých druhů, a to dronteho mauritijského. Nebyli jsme ale ušetřeni ani setkání s dalšími vyhynulými druhy. Asi největší zájem vzbudil slon trpasličí. Bohužel vymírání druhů stále pokračuje a člověk v něm hraje největší roli.

Středa byla asi fyzicky nejnáročnějším dnem. Čekala nás exkurze na Sněžku. Cestou přes Obří důl jsme se zastavili u kapličky postavené na památku obětí zemní laviny, která smetla několik domů. Prozkoumali jsme větrací komíny šachet v Obřím dole a trkač, který dopravoval vodu na vrchol Sněžky. Ani hustá mlha nás neodradila od prozkoumání vrcholku nejvyšší české hory. Cestou k Luční boudě bylo opět krásné počasí, atak jsme si mohli prohlédnout vrcholové rašeliniště v plné kráse. Všichni statečně zvládli výstup i sestup a vrátili se ve zdraví. Všem deseti prvolezcům patří gratulace za zdolání hory.

Čtvrteční dopoledne jsme zahájili bojem s odpadky, recyklaci a způsobům, jak omezit dopady člověka na přírodu. Odpoledne jsme zažili velké putování, tentokrát hluboko do historie. Minulo tisíc les a rázem jsme se ocitli v hlubokých lesích plných zvěře. Na dalším zastavení jsme slyšeli nejen spoustu zajímavých údajů z historie, ale i pověstí. On ten Krakonoš možná nebyl takový dobrák, jak vypadá v pohádkách. Je to k nevíře, ale již počátkem 17. století byly Krkonoše prakticky bez stromů. Inu, doly v Kutné Hoře spotřebovaly něco dřeva. Následovalo seznámení s místními kozami, kdo chtěl, mohl si dokonce kozu podojit.

Na závěrečném zastavení jsme se dozvěděli, jak skončil svůj život místní dobrodinec hrabě Berthold z Aichelburgu. Zlatým hřebem večera byla divadelní vystoupení jednotlivých skupin. Všechna byla věnována historickým či bájným událostem východních Krkonoš. Nedostižným bylo vystoupení Jirky v roli blázna na klauze. Ani druhý Jirka se jako měšťanská manželka neztratil. A pak už jenom poslední noc a závěrečné zhodnocení pobytu.

Tak snad zase někdy. Na SEVER. Děkujeme.

10.11.2009

Od 1.srpna 2009 do 31.ledna 2012 realizuje SEVER – Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory projekt Environmentální vzdělávání pedagogů podpořený Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Jedním z cílů projektu je vytvořit pilotní modul environmentálního vzdělávání s využitím moderních vzdělávácích metod (např.tzv.mentoringu). Jde vlastně o novinku ve vzdělávání a podpoře pedagogických týmů. Partnery projektu je 10 škol (3 základní a 7 středních), z nichž každá má svého kvalifikovaného koordinátora EVVO. Pedagogickým týmům těchto škol bude ze strany SEVERu během projektu poskytováno dlouhodobé systematické poradenství, cílené metodické vedení a vzdělávání podle společně vypracovaného plánu cílů ekologické výchovy, kterých chce škola v určité době dosáhnout (např.zavedení nového předmětu, zpracování průřezového tématu, proškolení týmu pedagogů k vybranému tématu). Pro tým každé školy budou připraveny 2-3 semináře a poskytnuto 30 hodin konzultací. Pedagogové těchto škol budou také působit jako lektoři na dalších vzdělávacích akcích realizovaných v rámci tohoto projektu. Školy zapojené do projektu získají prezentační techniku.

Díky tomuto způsobu vzdělávání, který je „šitý na míru“ požadavkům a potřebám jednotlivých pedagogických týmů, vznikne 10 konkrétních pilotních modulů, které budou prezentovány na společné závěrečné konferenci a dále v manuálu.

Partnerské školy:

  • Gymnázium Trutnov, Jiráskovo nám.325, 541 01 Trutnov
  • ZŠ Komenského, Komenského 425, 547 01 Náchod
  • Základní škola a Mateřská škola, Úprkova 1, 500 09 Hradec Králové
  • Gymnázium a Střední odborná škola, Husova 1414, 508 01 Hořice
  • Biskupské gymnázium B.Balbína, Orlické nábřeží 356, 500 03 Hradec Králové
  • Střední odborná škola veřejnosprávní a sociální, Lipová 56,503 21 Stěžery
  • Střední doborná škola veterinární, Pražská 68, 500 04 Hradec Králové-Kukleny
  • Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Komenského 234, 500 03 Hradec Králové
  • Střední škola informatiky a služeb, E. Krásnohorské 2069, 544 01 Dvůr Králové n.L.
  • Speciální základní škola, Nábřeží pplk.A.Bunzla 660, 542 32 Úpice

Manažer projektu: Radka Urbánková, 739 203 210, SEVER, Kavčí plácek 121, Hradec Králové, sever-hk@ekologickavychova.cz

Věcný manažer: Hana Kulichová, SEVER, 739 203 204, 54226 Horní Maršov, Horská 175, sever@ekologickavychova.cz