Kvalita nebo kvantita

ZŠ a MŠ Úprkova spolupracuje se vzdělávacím programem Varianty organizace Člověk v tísni, o.p.s. na projektu „Kvalita, nebo Kvantita?“. Cílem vzdělávacího programu Varianty je podporovat inkluzivní prostředí a otevřené klima ve společnosti a podpořit na školách začlenění výchovy ke globální zodpovědnosti.

Projekt „Kvalita nebo kvantita?“ je mezinárodní. Spolu se vzdělávacím programem Varianty společnosti Člověk v tísni o.p.s se na jeho realizaci podílí i slovenská Nadácia Milana Šimečku a britské Reading International Solidarity Centre, které celý projekt vede. Ve všech zemích jsou ke spolupráci přizvány také další organizace, základní, střední a vysoké školy.

Projekt je určen především pro školy a tím i učitele, kterým nezáleží pouze na tom, jak velké množství znalostí jejich studenti mají, ale jak o nich uvažují, jak je propojují do zcela nových souvislostí a jak na základě nich jednají.

Více o projektu zde.

Pokud chcete proniknout do projektu, zkuste odvodit, v jaké zemi byly uvedené fotografie pořízeny? Zamyslete se nad tím, zda vůbec lze odhadnout zemi, kde byla fotografie pořízena. Více na http://varianty.cz/kvalita_kvantita/.