Poznávání nezná hranic

Naše škola je zapojena do projektu „POZNÁVÁNÍ NEZNÁ HRANIC“. Projekt je zaměřen na příhraniční spolupráci mezi českými školami v Hradci Králové a polskými školami ve městě Walbrzych.

Našim partnerem je Publicne gymnazium Nr.1. Garantem celého projektu je Magistrát města Hradec Králové. V červnu 2010 proběhlo první setkání na naší škole a seznámení se zástupci partnerské školy. Polští kolegové přijedou počátkem června. V květnu 2012 nás bude čekat výjezd za hranice – do města Walbrzych a jeho okolí. V obou případech účastníky čeká zajímavý program ve škole, městě i blízkém okolí. Tentokrát budeme vyrážet do zoo ve Dvoře Králové a do Janských lázní.

Tak hurá do práce !

Mgr. Jitka Marečková

Walbrzych

Walbrzych je partnerské město Hradce Králové od 6. 11. 1991.
Město leží v jihozápadní části Polska, v srdci Sudet, v Dolnoslezském vojvodství, v blízkosti hranic s ČR a Německem.
Město má okolo 130 000 obyvatel.

Historie:
Podle kupce Ephraima Ignatiuse Naso v jím napsané knize z roku 1667 osada Waldenburg, všeobecně zvaná Wallenberg, existovala už v roce 1191(12. století). Svému názvu měla vděčit poutím k dřevenému kostelíku na pahorku ( wallen znamená putovat) nebo starému hradu uprostřed lesů. Druhá verze je přesvědčivější, protože nedaleko kostelíku existovalo hradiště obklopené valy a příkopem. Staré záznamy uvádějí názvy Waldenburg (1400) a Waldenberc (1372), co lze přeložit jako lesní hrad nebo lesní hora.

Nejstarší stavba ve Walbrzychu je kostelík Matky boží bolestné na Kostelním náměstí. Podle pověsti zde byl vodní pramen kolem něhož vznikla osada, která se stala městem.

Walbrzych získal městská práva v roce 1426. Po vymření rodu Piastovců se Walbrzych stal majetkem německých rytířských rodů – Schaffgotschů, Czettriců a Hochbergů. S historií města je spojena těžba černého uhlí. První zmínky o těžbě uhlí jsou z roku již z roku 1536. Poblíž dnešní Kosciuszkovy ulice stál pranýř – místo veřejné popravy. Průmyslovým střediskem se Walbrzych stál až v 19. století. Po zániku tkalcovství se stala dominantní těžba uhlí, ve stejné době vznikl zde keramický a sklenářský průmysl.


Významné památky:

 • kostelík Matky boží bolestné vystaven roku 1305, generální přestavba kolem roku 1720 v barokním slohu
 • zámek rodu Czettriců vystaven v letech 1604 – 1628, dnes sídlo okresního úřadu
 • Staroměstské náměstí
 • palác kupecké rodiny Alberti vystaven roku 1801 v klasicistickém slohu, dnes sídlo městského muzea s bohatou sbírkou geologie, hornictví, keramiky a dějin města
 • Průmyslové a technické muzeum lokalizované v objektech bývalé uhelné šachty s ukázkou hornických dějin města
 • ve Walbrzychu na Zámecké hoře je zřícenina rytířského zámku knížete Bolka I. svidnického, stavitele zámků Ksiaž a Grodno
 • Starý Zdroj / staré lázně – součásná městská čtvrť, před lety byla lázeňským městečkem bohatým na léčivé vody
 • Od roku 1845 ve Wałbrzychu působí významná porcelánka specializující se na užitný stolní porcelán. Svůj vrchol prožila v 60. letech 20. století. Porcelán z Wałbrzychu je dodnes vysoce ceněn mezi sběrateli.
 • Walbrzych, kvůli svému umístění mezi lesy a kopce, je jedno ze nejvíc „zelených“ měst v Polsku. Na území města je sedm městských sadů a četné lesní terény.
 • Kopec Chelmiec je vyhaslá sopka.
 • V blízkém okolí města se nachází nejvýznamnější památka Ksiaž.

Zámek Ksiaz

Jde o třetí největší zámek v Polsku, vystavěný v 13. století. Byl mnohokrát přestavován. Tvoří jej 400 místností. Nejnádhernějším interiérem je barokní, bohatě zdobený Maxmiliánův sál z první poloviny 18. století. Zámecké sály jsou zpřístupněny k prohlídce. Zámek je obklopen 12 zahradními terasami. V bývalých zámeckých stájích je dnes středisko jízdy na koni a stádo hřebců. Každoročně organizované aukce hřebců slezského typu přitahují znalce a kupce z celého světa. K zámeckému areálu patří skleník v obci Lubiechów.

Ogrody Zamku Książ

Zámek se nachází v oblasti města Walbrzych na území Ksiazské chráněné krajinné oblasti, je součástí Stezky piastovských hradů. Leží přímo na skalním útesu (nemá základy) a je obehnaný přírodním úvozem, ve kterém teče řeka Pelcznica. Zámek je obklopen 300 hektary parku – dendrologické rezervace. Na jaře rozkvétá okolí zámku tisíci květů azalek a rododendronů. Ozdobou zámku jsou terasy vysázené růžemi a tryskající vodní fontány a kaskády. 

Historie

Zámek vznikl v letech 1288-1292. Byl postaven na rozkaz svidnicko-javorského knížete Bolka I. Přísného (Bolko I Surowy). V dávných kronikách byl nazýván ,,clavis ad Silesiam” – klíčem ke Slezsku – chránil totiž důležitou obchodní stezku z Česka do Slezska. Původní opevnění bylo v roce 1263 zničeno Přemyslem Otakarem II. V období husitských válek, v letech 1428-29, byl dobyt husity a částečně zničen. Zrestaurován byl v devadesátých letech 18. století Janem Henrykem VI. von Hochberg. Poslední renovace zámku proběhla v letech 1908-23. V roce 1941 byl zámek zkonfiskován hitlerovci. Bylo to nejtragičtější období v dějinách zámku. Byla vyvezena všechna cenná umělecká díla, nábytek a obsah zámecké knihovny. Pod zámkem byly vyhloubeny podzemní chodby a s největší pravděpodobností zde byl připravován hlavní stan Hitlera. V současnosti jsou v těchto prostorách zaznamenávány seismické záchvěvy.

Současnost

Zámek je zpřístupněn po celý rok. Jsou v něm pořádány četné kulturní akce: Mezinárodní festival komorní hudby, Festival květů, sympozia, trhy, výstavy a plesy. Má zde sídlo Walbrzyská galerie umění.

POLŠTINA

Tak – Ano
Nie – Ne
Dziękuję, – Děkuji vám
Dziękuję bardzo – Děkuji vám mnohokrát
Proszę – Prosím
Przepraszam – Promiňte
Dzień dobry – Dobrý den, Ahoj
Do zobaczenia – Na shledanou
Na razie – Nashle, Ahoj
Dobry wieczór – Dobrý večer
Dobranoc – Dobrou noc
Nie rozumiem – Nerozumím

Projekt „Poznávání nezná hranic“ 3. – 5. 6. 2011

Návštěva ze školy Publiczne gymnazjum nr. 1 Walbrzych

Na počátku června se na naší škole uskutečnila návštěva 20 žáků a dvou paní učitelek z partnerské školy ve Walbrzychu. Díky projektu magistrátu „Poznávání nezná hranic“ mohlo 40 žáků 7. a 8. ročníků strávit tři dny plné nejrůznějších aktivit. Program byl následující.

pátek
– příjezd + přivítání
– do 11,30 společná výuka (výtvarná výchova – modelování zvířat + tvorba hraničních patníků)
– 12,00 – 17,00 testy o městě, škole, ekologie, sport
– 18,15 – 19,30 Městské lázně (Aqua centrum)

sobota
– od 9,00 – prohlídka města (Hučák, Bílá věž, turistický vláček)
– 14,00 – odjezd do zoo
– 14,30 – Dvůr Králové
– 18,00 – ubytování ( Janské Lázně)
– společný večer (vyhlášení výsledků soutěží + diskotéka)

neděle
– 9,00 – lanové centrum a lukostřelba
– lanovka na Černou horu
– sestup přes Černohorské rašeliniště
– rozloučení + odjezd domů

Počasí nám docela přálo, klidně mohlo být i menší teplo. Všichni zdárně zdolali náročný program a už se těšíme příští rok na návštěvu v Polsku.

J. M.