Poznej svého souseda

Společný projekt spolupráce mezi městy

Hradec Králové a WALBRZYCH

Naše škola je zapojena do projektu „POZNEJ SVÉHO SOUSEDA“. Projekt je zaměřen na příhraniční spolupráci mezi českými školami v Hradci Králové a polskými školami ve městě Walbrzych.

Našim partnerem je ZS Integrační Nr.26. Garantem celého projektu je Magistrát města Hradec Králové. V říjnu 2008 proběhlo první setkání na walbrzyšské radnici a seznámení se zástupci partnerské školy. Pokud vše půjde dobře, přivítáme v polovině května žáky z Polska. V září nás bude čekat výjezd za hranice – do města Walbrzych a jeho okolí.

Do projektu jsou zapojeni žáci 6. tříd naší školy.

Tak hurá do práce !

Mgr. Jitka Marečková

Návštěva z Polska

Ve dnech 2.-4.června 2009 se uskutečnila návštěva z družební školy v polském Walbrzychu.

Náš partner: Integrovaná škola č. 126 Walbrzych

www.zsi.edu.pl/cze.html

První den strávili naši polští přátelé spolu s českými dětmi v naší škole. Účastnili se vyučování – hudební a výtvarné výchovy. Odpoledne následovaly testy a přírodovědné soutěže. A večer jsme si příjemně zařádili v lázních.

Druhý den následovala prohlídka města a po obědě jsme vyrazili na safari do Dvora Králové. Večer přesun do skal a nezbytná diskotéka. Poslední den jsme strávili prohlídkou Adršpašského skalního města a ukázkami horolezectví.

A potom se všichni unavení účastníci rozjeli domů.

POZNEJ SVÉHO SOUSEDA

Společný projekt spolupráce mezi městy
Hradec Králové a WALBRZYCH

Naše škola je zapojena do projektu „POZNEJ SVÉHO SOUSEDA“. Projekt je zaměřen na příhraniční spolupráci mezi českými školami v Hradci Králové a polskými školami ve městě Walbrzych.

Našim partnerem je ZS Integrační Nr.26. Garantem celého projektu je Magistrát města Hradec Králové. V říjnu 2008 proběhlo první setkání na walbrzyšské radnici a seznámení se zástupci partnerské školy.

Počátkem června 2009 jsme přivítaly na naší škole kamarády z Polska. Všech 70 zúčastněných dětí absolvovalo program v naší škole se soutěžemi a testy. Také jsme se byli vyřádit v akvacentru. Druhý den pobytu následovala prohlídka města a výlet do zoo ve Dvoře Králové. Večer byla společná diskotéka se soutěžemi. V sobotu jsme navštívili Adršpašské skály a odpoledne jsme si mohli vyzkoušet základy horolezectví.

V polovině září se uskutečnil výjezd našich sedmáků do polského Walbrzychu. Prohlédli jsme si školu, zasportovali jsme si, vyzkoušeli jsme si, jak se hraje na bicí. Ani tady nechyběla návštěva bazénu. V pátek jsme si prohlédli blízký zámek Ksiaz a jeho okolí včetně skleníků a podzemí. Odpoledne jsme přejeli do Klodska a probádali podzemní chodby tamní pevnosti.

Čekal nás i společný večer v krásném penzionu v Kudově Zdroji. Následující den jsme so prohlédli unikátní kostnici. Mohli jsme si také vyzkoušet točení na kruhu, ochutnat chléb právě vytažená z pece nebo si prohlédnout místní mini zoo. Po obědě nás čekala i prohlídka lázeňské části Kudovy Zdroje a už zpátky domů.

Tak snad zase někdy…